PRIVACITAT

CONDICIONS GENERALS PER A L’USUARI

LLEGIR ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS GENERALS ABANS DE PRÉMER EL BOTÓ D’ACCEPTACIÓ

Www.oberoncinematografica.com és un domini d’Internet, el qual pertany a la societat mercantil OBERON CINEMATOGRÁFICA, S.A. amb domicili social a la ciutat de Barcelona (Espanya), carrer Aragó, núm. 217, 5º2°, codi postal 08007, proveït del CIF núm. A-59.436.808, i registrada en el Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 20.570, Foli 44, Fulla B-9.463, Inscripció 1a (en endavant, OBERON CINEMATOGRÁFICA).

L’objectiu d’OBERON CINMEATOGRÁFICA amb la present pàgina web és el de presentar la productora als usuaris del lloc web, i també oferir informació sobre les pel·lícules estrenades i sobre futurs projectes, i brindar l’oportunitat d’ampliar aquesta informació a través de la subscripció a un “Newsletter” o posar-se en contacte amb la productora a través del e-mail. Així mateix els usuaris que s’hagin subscrit al “Newsletter” rebran informació sobre promocions del seu interès.

1.-) CONDICIONS GENERALS I LA SEVA ACCEPTACIÓ:

 Aquestes Condicions Generals regulen el funcionament del servei del lloc web www.oberoncinematografica.com que OBERON CINEMATOGRÁFICA posa a disposició de l’usuari. La utilització del lloc web atribueix la condició d’usuari, i suposa l’acceptació plena i sense reserves de l’usuari a totes i cadascuna de les Condicions Generals. Si l’usuari no està d’acord amb les Condicions Generals, no tindrà dret a utilitzar el lloc www.oberoncinematografica.com.

Així mateix, la utilització per l’usuari dels serveis d’OBERON CINEMATOGRÁFICA pressuposa l’acceptació de les presents Condicions Generals.

Alguns serveis estan sotmesos a unes Condicions Particulars. Aquestes Condicions Particulars completen les Condicions Generals, o les substitueixen, segons els casos. El contingut de les Condicions Particulars es facilitarà a l’usuari en el moment en què accedeixi a un servei concret, i és sol·licitarà a l’usuari la lectura prèvia de les presents Condicions Generals, de les Condicions Particulars de contractació i la prova de la seva acceptació d’aquestes.

2.-) ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB GRATIS

La prestació del servei del lloc web per part d’OBERON CINEMATOGRÁFICA té caràcter gratuït per als usuaris, i no exigeix la prèvia subscripció o registre. Però, per accedir al servei del “Newsletter” serà necessari que l’usuari es registri, tot i que això no comportarà cap tipus d’obligació de pagament.

3.-) MODIFICACIONS EN EL LLOC WEB O EN ELS SERVEIS

OBERON CINEMATOGRÁFICA es reserva el dret a modificar unilateralment i en qualsevol moment, sense previ avís, la presentació o configuració del lloc web, així com dels serveis, Condicions Generals i Particulars. Aquestes modificacions seran per millorar els serveis a l’usuari, segons les exigències del mercat.

4.-) ÚS CORRECTE DEL LLOC WEB I SERVEIS

L’usuari és compromet a utilitzar el lloc web, els continguts i serveis de conformitat amb la llei i les presents Condicions Generals, les Condicions Particulars, les bones costums i l’ordre públic. De la mateixa manera l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen amb fins o efectes il·lícits, contrari al contingut d’aquestes Condicions Generals, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis o impedir la normal utilització o gaudir del lloc web per altres usuaris.

L’usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis, utilitzant mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició, o en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet i usos diferents expressament autoritzats.

L’usuari haurà d’abstenir-se de manipular dades identificaries de OBERON CINEMATOGRÁFICA i serveis que s’ofereixen en l’espai web www.oberoncinematografica.com.

L’usuari haurà d’abstenir-se de facilitar dades pròpies, identificaries pròpies que no permetre una correcta identificació.

L’usuari s’haurà d’abstenir de manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d’informació, i en general de configuració de l’espai web www.oberoncinematografica.com.

OBERON CINEMATOGRÁFICA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la pàgina web www.oberoncinematografica.com, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o les Condicions Particulars de contractació que resultin de l’aplicació en cada moment.

5.-) ÚS DE DADES FACILITADES PER L’USUARI

Sempre que l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal a OBERON CINEMATOGRÁFICA consent el tractament dels mateixos en els termes que es detallen a continuació.

OBERON CINEMATOGRÁFICA incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer amb la finalitat exclusiva i única de tractar les dades amb el fi de prestar, oferir i donar tràmit als serveis previstos en la web www.oberoncinematografica.com: ampliar la informació que sobre la productora, els seus treballs i els seus projectes apareix publicada en el lloc web. L’ampliació d’informació serà atesa mitjançant l’enviament d’un “Newsletter” sempre que l’usuari s’hagi subscrit a aquest servei, o mitjançant respostes a les preguntes plantejades per l’usuari a través de l’envio d’un e-mail.

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les dades recollides en aquest formulari s’utilitzaran únicament per les finalitats descrites. Si l’usuari no desitja rebre informació sobre els serveis o desitja exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació continguts en aquest fitxer, preguem ens ho comuniqui a la següent direcció: C/ Aragó, núm. 217, 5° 2°, Barcelona, 08007 (Espanya) o en la següent adreça electrònica: [email protected].

Si l’usuari desitja rebre informació sobre altres serveis d’OBERON CINEMATOGRÁFICA, preguem que ens ho comuniqui a la següent adreça de correu: [email protected].

L’usuari atorga el seu consentiment perquè les seves dades siguin comunicades a terceres empreses per al compliment de fins a directament relacionats amb les funcions legítimes d’OBERON CINEMATOGRÁFICA.

OBERON CINEMATOGRÁFICA garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en què es guardin i tractaran les dades gaudeix de les mesures de seguretat necessàries per evitar l’accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats.

6.-) LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

OBERON CINEMATOGRÀFICA no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic. OBERON CINEMATOGRÀFICA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deures a la presència de virus o a la presència d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

OBERON CINEMATOGRÀFICA farà el possible per garantir la seguretat de la informació que sigui facilitada pels usuaris. No obstant, no pot garantir que les transmissions d’informació siguin totalment segures.

Sense perjudici dels nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal legalment requerits, la instal·lació de tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades, l’usuari sap i coneix que la seguretat en l’entorn d’Internet no pot ser garantida al cent per cent.

OBERON CINEMATOGRÀFICA exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts del lloc web www.oberoncinematografica.com.

7.-) DRETS D’AUTOR, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web www.oberoncinematografica.com són de propietat exclusiva i mundial d’OBERON CINEMATOGRÁFICA incloent, sense limitació, disseny gràfic, logo, imatges, text, diàlegs, il·lustracions, fotografies, audiovisuals, tràilers, música, marques i altres signes distintius, en qualsevol dels llenguatges de programació utilitzats o utilitzables, així com tot el software de funcionament i desenvolupament del lloc web. La reproducció, distribució, comunicació al públic, cessió de drets i qualsevol altre acte o modalitat d’explotació que no hagi sigut expressament autoritzat per al titular dels drets d’explotació queden expressament prohibits.

OBERON CINEMATOGRÁFICA no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la pàgina web, i els serveis oferts.

Totes les marques i denominacions de serveis que apareixen en el lloc web www.oberoncinematografica.com són marques registrades i de propietat d’OBERON CINEMATOGRÁFICA. El resta de signes distintius són signes llicenciats prèviament per als seus titulars legítims a OBERON CINEMATOGRÁFICA.

8,-) LINKS

 El lloc web posa sovint a disposició de l’usuari dispositius tècnics d’enllaç (links, banners o botons), directoris i eines de recerca que permeten als usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers. OBERON CINEMATOGRÁFICA no ofereix ni comercialitza per si ni per mitjà de tercers els serveis disponibles en els llocs enllaçats, ni controla, ni exerceix vigilància o aprova els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius, i qualsevol altra classe de material en aquests llocs enllaçats.

Conseqüentment, OBERON CINEMATOGRÁFICA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquest lloc web i no gestionada per www.oberoncinematografica.com. La funció dels links que apareixen és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest lloc web. Aquests links no suposen una suggeriment, invitació o recomanació per la visita dels llocs de destí, i per això, OBERON CINEMATOGRÁFICA no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços hipertextuals.

9.-) LLEI I JURISDICCIÓ

 Les presents Condicions Generals, així com qualsevol relació entre vostè com a usuari i OBERON CINEMATOGRÁFICA, es regiran per la legislació espanyola.

Per qualsevol altra qüestió litigiosa derivada de l’existència o contingut d’aquestes condicions generals o de les relacions entre l’usuari i OBERON CINEMATOGRÁFICA ambdues parts, amb renúncia exprés a qualsevol altre fur que les pogués correspondre, es sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de Barcelona.

HE LLEGIT I ACCEPTAT LES MENCIONADES CONDICIONS GENERALS EN LA MEVA CONDICIÓ D’USUARI